ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี

ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.208.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 548,029

ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประกาศและเอกสารการขอทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
     ประกาศและใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
 ข้อมูลการให้บริการห้องเรียนคู่ขนาน พื้นที่ จ.ปทุมธ
     รายชื่อโรงเรียนที่มีห้องเรียนคู่ขนาน แยกตามอำเภอดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
     ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
     ใบสมัครขอรับบริการดาวน์โหลด
 สื่อการเรียนการสอน
     วีดีโอการสอน เรื่อง การล้างมือ - ครูกุ้งดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรือง ตัวเลขน่ารู้ - ครูบี๋ดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การสวมเครื่องแต่งกาย - ครูเปรี้ยวดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การยืดกล้ามเนื้อ - ครูจิ๊บดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง ร่างกายของเรา - ครูกุ้งดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง ร่างกายของเรา - ครูเจี๊ยบดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง วิธีการจัดการพฤติกรรม - ครูปานดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การปรับพฤติกรรม - ครูปานดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การฝึกยืนทรงตัว - ครูปลาดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การล้างมือ - ครูกุ้งดาวน์โหลด
 เอกสารเกี่ยวกับขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ
     โปรแกรม IEP onlineดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสัญญาการคืนสื่อบัญชี ก.ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสัญญาการยืมและค้ำประกันสื่อบัญชี ก.ดาวน์โหลด
     ทะเบียนคุมการยืมสื่อบัญชี ก. ปีการศึกษา2561ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างแบบคำขอสื่อฯดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง คป.07 (สรุปรวม)ดาวน์โหลด
     เล่มรายการสิ่งอำนวยความสะดวก (ล่าสุด)ดาวน์โหลด
 ประกาศ/คำสั่งต่างๆ
     โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างบริหาร (1 เม.ย.63)ดาวน์โหลด
     คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาดาวน์โหลด
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯดาวน์โหลด
     ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์-3-รายการดาวน์โหลด
     ประกาศยกเลิกประกวดราคาดาวน์โหลด
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบ PLC
     ฟอร์มword Logbook PLCดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง PLC Logbookดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม logbook teacher
     logbook teacherดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
     ใบสมัครขอรับบริการดาวน์โหลด
     ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562ดาวน์โหลด
 ระเบียบและสิทธิประโยชน์สมาชิกสวัสดิการ
     แบบขอส่งเงินสมทบคินกู้ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 20,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 15,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 10,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 5,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(เงินสะสมตนเอง)ดาวน์โหลด
     แบบบริจาคเงินสะสมสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอลาออกจากสมาชิกสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสะสมสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสวัสดิการรายเดือนดาวน์โหลด
     แบบขอสมัครสมาชิกสวัสดิการดาวน์โหลด
     คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ62ดาวน์โหลด
     ระเบียบสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
     ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
     SAR ปี 2562ดาวน์โหลด
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสักัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     แผ่นพับรายงานการประเมินจากต้นสังกัด ปี 55ดาวน์โหลด
     ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556ดาวน์โหลด
     การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555ดาวน์โหลด
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม62ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทศูนย์ฯดาวน์โหลด

นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009   Fax : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.