สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117        สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117       สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก 

บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก
บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก  
ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียนคู่ขนาน


นางสมพงษ์ นาคสังข์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดชินวราราม


นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางสาวจิราวรรณ บุญสอาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางสาวฟารีดะห์ อาดำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางประนอม สุดชาติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววิลาวรรณ มะลา
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์


นางสาวอรอุษา ศิลากุล
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดศิริจันทาราม


นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดศิริจันทาราม


นางสาวศิรินภา แสนรัตน์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นางสาวสุชาดา เกษอินทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นางสาววิภาลัย ทองดี
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดแสงสรรค์


นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดแสงสรรค์


นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดกลางคลองสี่


นางรวิสุดา มีชีพสม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง


นางสาวกาญจนา เปรมประสงค์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง


นางชาณิช รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดธัญญะผล


นางสาวเทพอรุณ น้อยจาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดธัญญะผล


นางอมรรัตน์ สีสังข์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางวิไล บุญยัง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดลาดสนุ่น


นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม


นางสาวสรณ์นรี พุ่มเกษม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนบึงบา


นางสาวณรินธร พรรณสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนบังบา


นางสาวอรัญญา ศิริรักษ์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี


นางสาวรจรินทร์ นาใจคง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี


นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม


นางสาวอำพันธ์ สุดใจ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.92.193.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 488,115

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.