ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การจัดทำคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ  
      

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ปรับปรุงจากคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี ใช้อ้างอิงในการขอรับบริการและการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และเพื่อประโยชน์สำหรับคนพิการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf
ประกาศโดย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
วันที่ประกาศ : 2566-12-06
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 34.204.169.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,208,437

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.