0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
      

  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ และนายสยมพล เศรษฐาวง ได้เข้าร่วม ประชุมและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาตามบริบทและพื้ืนที่ของจังหวัด ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อำเภอเมืองปทุมธานี
ประกาศโดย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
วันที่ประกาศ : 2560-09-03
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.162.152.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 459,769

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.