0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจ (Mission)

  1. บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่คนพิการอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา
  2. พัฒนาระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกกลุ่มเป้าหมาย
  3. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการ
  4. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.162.152.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 459,763

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.