ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำำจังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำำเภอเมืองปทุมธานี 
       วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู มีการประกวดพานไหว้ครู มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นที่มีความกตัญญูกตเวที เกียรติบัตรค
กีฬาเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย และ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กีฬาเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย และ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ‪‎ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำำจังหวัดปทุมธานี‬ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพ
ขอใช้ตำแหน่งรับโอนย้ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) 
       มีเอกสารประกอบด้านล่าง
ขอใช้ตำแหน่งรับโอนย้ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       มีเอกสารประกอบด้านล่าง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 
      เรื่อง    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน แนบท้ายประกาศศูนย
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 
          เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ระยะที่ 3 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในระยะที่ 3 วันที 28-29 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5933848

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 6958 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ ถัง และปรับปรุงพัฒนาอาคารประกอบ ๕ รายกา...     จำนวนผู้เข้าชม 6949 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7063 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...     จำนวนผู้เข้าชม 7015 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้...     จำนวนผู้เข้าชม 359 ครั้ง
ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 เรื่อง ...     จำนวนผู้เข้าชม 427 ครั้ง
โครงการสัมมนาผู้ปกครองกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 164 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ผู้ใหญ่ใจดี ...
 
สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel : 02-5933848  Fax : 02-5933848
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.